Znak SR Logo UKSUP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
pobočka Zvolen

ÚKSÚP

Kontakty


ÚKSÚP Zvolen
Janka Kráľa 2223
961 09 Zvolen
Telefón +421  045 / 5242211
FAX +421  045 / 5242213
email
IČO 00 156 582
DIČ 2021023026

ÚKSÚP Bratislava:
 Generálny riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 
poľnohospodárskeho v Bratislave
Ing. Peter Rusňák, PhD.
Telefón: 02/59 880 343
Fax : 02/59 880 280
email:
ÚKSÚP Zvolen:
Riaditeľ pobočky Zvolen
Ing. Ján Šmál
Telefón: 045/5242201
Mobil: 0908 916511
Fax : 045/5242213
email:
 
Vedúci oddelenia agrochémie a výživy rastlín
Ing. Štefan Gáborík
Telefón: 045/5242221
Mobil: 0915 805618
Fax : 045/5242213
email:
 
Vedúci oddelenia krmív a výživy zvierat
Ing. Dušan Jančík
(poverený vedením)
Telefón: 045/5242241
Mobil: 0905 895242
Fax : 045/5242213
email:
 
Vedúci oddelenia osív a sadív
Ing. Maroš Slúka
(poverený vedením)
Telefón: 045/5242263
Mobil: 0905 567943
Fax : 045/5242213
email:
 
Vedúci oddelenia ochrany rastlín
Anna Sládoková
(poverená vedením)
Telefón: 045/5242266
Mobil: 0915 805619
Fax : 045/5242213
email:
Skúšobné stanice:
Vedúci skúšobnej stanice Bodorová
Ing. Katarína Skaličanová
(poverená vedením)
Telefón: pevná linka zrušená
Mobil: 0915 820640
Fax : pevná linka zrušená
email:
 
Vedúci skúšobnej stanice Dolné Plachtince
Ing. Anna Žembeová
Telefón: pevná linka zrušená
Mobil: 0918 599895
Fax : pevná linka zrušená
email:
 
Vedúci skúšobnej stanice Vígľaš
Ing. Ján Furimský
Telefón: pevná linka zrušená
Mobil: 0915 820656 * 0905 922258
Fax : 045/5394661
email:
 


Telefónny zoznam ÚKSÚP Zvolen
Usporiadať podľa mena vzostupne       Meno      Usporiadať podľa mena zostupne Usporiadať podľa telefónneho čísla vzostupne  Telefónne číslo  Usporiadať podľa telefónneho čísla zostupne Usporiadať podľa oddelenia vzostupne       Oddelenie      Usporiadať podľa oddelenia zostupne Usporiadať podľa adresy elektronickej pošty vzostupne  Adresa elektronickej pošty  Usporiadať podľa adresy elektronickej pošty zostupne
Bešinská045 / 5242262
osív a sadív
Ing. Boborová045 / 5242206
ekonomické
Ing. Cibuľová045 / 5242232
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Czakóová045 / 5242264
0918 599915
osív a sadív
Dupanová045 / 5242251
krmív a výživy zvierat-
Fuseková045 / 5242226
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Gáborík045 / 5242221
0915 805618
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Gruľa045 / 5242243
0918 599905
krmív a výživy zvierat
Ing. Halás045 / 5242203
0907 191133
ekonomické
Hellová045 / 5242271
osív a sadív-
Heško045 / 5242267
ochrany rastlín
Hreblay045 / 5242267
ochrany rastlín
Hukel045 / 5242284
ekonomické
Ing. Jančík045 / 5242241
0905 895242
krmív a výživy zvierat
Ing. Jombíková045 / 5242269
0918 599903
ochrany rastlín
Jombíková045 / 5242208
ekonomické
Ing. Judiaková045 / 5242267
ochrany rastlín
Ing. Knisa045 / 5242269
0918 599903
ochrany rastlín
RNDr. Konôpková045 / 5242232
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Košíková045 / 5242245
krmív a výživy zvierat
Maľová045 / 5242202
sekretariát
Micháliková045 / 5242254
krmív a výživy zvierat-
Mgr. PhD. Moravčík045 / 5242265
ochrany rastlín
Pikulová045 / 5242205
ekonomické
Ing. Pilková045 / 5242251
krmív a výživy zvierat
Ing. Pivarčová045 / 5242277
0918 599923
ochrany rastlín
Ing. Prístavka045 / 5242225
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Segečová045 / 5242208
ekonomické
Ing. Selická045 / 5242244
krmív a výživy zvierat
Sládoková045 / 5242266
0915 805619
ochrany rastlín
Ing. Slosiarová045 / 5242246
ochrany rastlín
Ing. Slovík045 / 5242224
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Slúka045 / 5242263
0905 567943
osív a sadív
Šaková045 / 5242227
agrochémie a výživy rastlín-
Ševela045 / 5242255
0905 895730
ekonomické
Ing. Šmál045 / 5242261
0908 916511
riaditeľ
Talajová045 / 5242251
krmív a výživy zvierat-
Ing. Tomko045 / 5242264
0907 212957
osív a sadív
Tomková045 / 5242273
osív a sadív-
Ing. Uhliar045 / 5242224
agrochémie a výživy rastlín
Vizváryová045 / 5242271
osív a sadív-
Ing. Zachar045 / 5242233
agrochémie a výživy rastlín
Ing. Žilková045 / 5242272
osív a sadív


Zoznam zamestnancov na regionálnych pracoviskách
Usporiadať podľa mena vzostupne    Meno    Usporiadať podľa mena zostupne Usporiadať podľa telefónneho čísla vzostupne Telefón Usporiadať podľa telefónneho čísla zostupne Usporiadať podľa adresy pracoviska vzostupne  Adresa pracoviska  Usporiadať podľa adresy pracoviska zostupne Usporiadať podľa oddelenia vzostupne    Oddelenie    Usporiadať podľa oddelenia zostupne Usporiadať podľa adresy elektronickej pošty vzostupne  Elektronická pošta  Usporiadať podľa adresy elektronickej pošty zostupne
Ing. Milan Balajpevná linka zrušená
0918 599919
ÚKSÚP, pracovisko OOS
Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec
osív a sadív
Ing. Štefan Bodnárpevná linka zrušená
0918 599900
ÚKSÚP, Odbor
vinohradníctva a vinárstva
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
odrôd (vinohradníctvo a vinárstvo)
Ing. Berta Chebničanovápevná linka zrušená
0915 820656
ÚKSÚP, skúš. stanica
962 02 Vígľaš
odrôd
Ing. Marta Čabová
0915 825287
0918 599902
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
ochrany rastlín (fyto RA,RS)
Ing. Ivica Červeňovápevná linka zrušená
0918 599910
0915 820640
ÚKSÚP, skúš. stanica
038 45 Bodorová
ochrany rastlín (fyto MT)
Ing. Ján Ďurfinapevná linka zrušená
0918 599907
ÚKSÚP, areál RVPS
Jedľová 44
010 04 Žilina 4
ochrany rastlín (fyto ZA)
Ing. Iveta Farbiakovápevná linka zrušená
0915 820656
ÚKSÚP, skúš. stanica
962 02 Vígľaš
odrôd
Ing. Ján Furimskýpevná linka zrušená
0905 922258
0915 820656
ÚKSÚP, skúš. stanica
962 02 Vígľaš
odrôd
Ing. Drahoslav Galád
0918 599902
ÚKSÚP, skúš. stanica
991 24 Dolné Plachtince
odrôd
Ing. Ľubomír Hanespevná linka zrušená
0905 510468
ÚKSÚP, pracovisko OOS
Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec
oosív a sadív
Ing. Emília Hlavčovápevná linka zrušená
0918 599912
ÚKSÚP, areál RVPS
Jedľová 44
010 04 Žilina 4
krmív a výživy zvierat
Ing. Alena Hubinskápevná linka zrušená
0915 820656
UKSUP skúš. stanica, KL
962 02 Vígľaš
ochrany rastlín (diagnostika)
Ing. Zuzana Karlíkovápevná linka zrušená
0915 820656
ÚKSÚP, skúš. stanica
962 02 Vígľaš
odrôd
Ing. Katarína Kolárikovápevná linka zrušená
0918 599909
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
ochrany rastlín (fyto LM)
Ing. Marek Kollárpevná linka zrušená
ÚKSÚP, skúš. stanica
038 45 Bodorová
odrôd
Ing. Stanislav Kopáčpevná linka zrušená
0918 599922
ÚKSÚP, areál RVPS
Jedľová 44
010 04 Žilina 4
osív a sadív
Ing. Miroslav Krivosudskýpevná linka zrušená
0918 599917
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
osív a sadív
Ing. Magdaléna Lukáňovápevná linka zrušená
0918 599921
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Marianska 6
971 01 Prievidza
ochrany rastlín (fyto PD)
Ing. Vincent Lukypevná linka zrušená
0915 820648
ÚKSÚP, pracovisko OOR
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Ulica Bystrická 44
966 81 Žarnovica
3.poschodie (č.dveri 21)
ochrany rastlín (fyto ZH,ZC,BS)
Ing. Katarína Nagyová
0918 599902
ÚKSÚP, skúš. stanica
991 24 Dolné Plachtince
odrôd
Ing. Ivana Páleníková
0918 599896
ÚKSÚP, skúš. stanica
991 24 Dolné Plachtince
ochrany rastlín (fyto VK)
Ing. Katarína Skaličanová
0915 820640
ÚKSÚP, skúš. stanica
038 45 Bodorová
odrôd
Ing. Zuzana Staňová
0915 820640
ÚKSÚP, skúš. stanica
038 45 Bodorová
odrôd
Viera Svoreňovápevná linka zrušená
0915 820656
ÚKSÚP, skúš. stanica
962 02 Vígľaš
odrôd
Ing. Július Štrbapevná linka zrušená
0918 599901
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec
ochrany rastlín (fyto LC,PT)
Ing. Radoslav Takáčpevná linka zrušená
0915 805621
ÚKSÚP, pracovisko OOS
Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec
krmív a výživy zvierat
Ing. Jozef Tučekpevná linka zrušená
0918 599897
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
ochrany rastlín (fyto RA,RS)
Anna Tuhárskapevná linka zrušená
0915 820656
UKSUP skúš. stanica, KL
962 02 Vígľaš
ochrany rastlín (diagnostika)
Ing. Viliam Volnapevná linka zrušená
0911 599908
ÚKSÚP, pracovisko OOR
Ul. Jána Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
ochrany rastlín (fyto DK)
Ing. Anna Žembeovápevná linka zrušená
0918 599895
0918 599902
ÚKSÚP, skúš. stanica
991 24 Dolné Plachtince
odrôd***       ***